Zamówienia złożone do 12:00, staramy wysłać się tego samego dnia- Kontakt: (+48) 669-542-882

Śledź swoje zamówienie

Reklamacje:

I. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy lub niezgodny z umową, Kupujący ma prawo:
- skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych, przeprowadzając procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji bezpośrednio u producenta (dotyczy produktów objętych gwarancją),
- złożyć Sprzedającemu – na adres jego siedziby - reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową,
- złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
II. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia towaru oraz od producenta. Reklamacje Kupującego zgłoszone na podstawie gwarancji jakości należy zgłosić bezpośrednio u właściwego gwaranta. Reklamacje te rozpatruje właściwy gwarant (wystawca karty gwarancyjnej). Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do Towaru.
III. W celu usprawnienia procesu reklamacji Kupujący może zgłosić reklamację na adres e-mail biuro@wszystkodlazwierzat.pl. Kupujący ma możliwość skorzystania ze specjalnego formularza zgłoszenie reklamacyjne w którym może opisać stwierdzone wady oraz podać dane kontaktowe co usprawni proces reklamacyjny.
IV. Dowód zakupu Towaru jest niezbędny do przyjęcia przez Sprzedającego reklamacji do rozpatrzenia.
V. Kupujący otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sprzedającego. 
VI. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedającego. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do wskazanego w reklamacji żądania konsumenta w terminie czternastu (14) dni uważa się, że uznał je za uzasadnione.
VII. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych do niego za pobraniem.
VIII. Prawo do zwrotu nie obejmuje artykułów przeznaczonych bezpośrednio do higieny jak ostrza, nożyczki, szczotki, grzebienie itd.

Zwroty:

I. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość (w wypadku złożonego Zamówienia), może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru. 
II. Konsument ma obowiązek zwrócić towar w stanie niezmienionych, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
III. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
IV. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych do niego za pobraniem. 
 

formularz zgłoszenia wymiany /  zwrotu - druk do pobrania